LIETOŠANAS NOTEIKUMI


1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie lietošanas noteikumi., turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.hempio.eu, turpmāk - HEMPIO.EU, lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2. SIA “KT NORDIC”, reģistrācijas Nr. 40203097172, juridiskā adrese: Ogres nov., Ogre, Grivas prospekts 17 - 1, LV-5001., turpmāk - HEMPIO, nodrošina HEMPIO.EU pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem.

1.3. Pircējs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iegādājas preces HEMPIO.EU vai izmanto citus HEMPIO.EU pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem HEMPIO.EU pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju.

1.4. Ja Pircējs reģistrējas HEMPIO.EU, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Pircējs vēlas iegādāties preces HEMPIO.EU, Pircējam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem. Tādējādi, ja Lietotājs ir reģistrējies HEMPIO.EU, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

1.6. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt HEMPIO.EU darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, HEMPIO.EU ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot Pircēja piekļuvi tīmekļa lapai HEMPIO.EU

1.7. HEMPIO.EU patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Pircējam iepērkoties HEMPIO.EU, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. HEMPIO.EU patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iegādāties preces HEMPIO.EU var tikai reģistrēti Pircēji. Lai reģistrētos HEMPIO.EU, Pircējiam ir jānorāda:

- vārds

- lietotāja vārds (username)

- e-pasta adrese

Pircējiam ir arī jāizveido un jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē HEMPIO.EU uzskatāms, Pircējs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar HEMPIO.EU Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Pircējis sniedzis personas datus. Pēc reģistrācijas, katru reizi, lai ienāktu savā profilā HEMPIO.EU, Pircējiam atbilstošos laukos jāievada lietotāja vārds (username) un parole.

2.2. Veicot pirkumu HEMPIO.EU, Pircējiam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. Šie dati HEMPIO.EU nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Pircēju, ka arī lai HEMPIO.EU varētu nodrošināt saziņu ar Pircēju un veikt preču piegādi Pircējam.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī savā HEMPIO.EU profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus. Pircējs ir atbildīgs par norādīto un sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā un/vai veicot pirkumu, norādījis nepareizus datus, vai vēlāk šo datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis sava profilā HEMPIO.EU, tad HEMPIO nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja kompensāciju par zaudējumiem, kas saistīti ar nepareizas informacijas sniegšanu.

2.4. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu (lietotājvārdu un paroli) drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja Pircēja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, šī persona tiek uzskatīta par Pircēju. Ja Pircējs reģistrācijas datus pazaudē, vai arī Pircējam rodas aizdomas, ka viņa reģistrācijas datus ir ieguvusi trešā persona, Pircējam ir nekavējoties rakstiski jāinformē par to HEMPIO.EU.

2.5. Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. HEMPIO garantē, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.7. HEMPIO apņemas nodrošināt Pircēja personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot HEMPIO partneriem, kas nodrošina preču piegādi Pircējam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

3. Distances līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp HEMPIO un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Pircējam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. HEMPIO piekrīt piegādāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.3. Ja HEMPIO neizdodas sazināties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts. HEMPIO atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta (gadījumos, kad prece tika nosūtīta Pircējam, bet netika saņemta Pircēja vainas dēļ).

3.4. Situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ HEMPIO nevar nodrošināt interneta veikalā HEMPIO.EU iegādātās preces piegādi, HEMPIO apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu produktu. Ja Pircējs nepiekrīt, HEMPIO atmaksā Pircējam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pircējs atsakās no līdzīga produkta.

4. Preču cenas un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā HEMPIO.EU norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Pircējs preces var apmaksāt šādos veidos:

- ar bankas pārskaitījumu

- ar PayPal maksājuma sistēmas palīdzību

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, HEMPIO.EU to atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz bankas vai PayPal kontu, no kura Pircējs veica samaksu par precēm. .

5. Preču piegāde

5.1. Pircējs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. Preces Pircējam piegādā HEMPIO partneris (kurjerdienests).

5.3. Pircējs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera vai saņemt DPD / Omniva pickup punktā.

5.4. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

5.5 Piegādes cenas:

- uz DPD Pickup un Omniva saņemšanas punktiem - bezmaksas piegāde

- ar DPD kurjeru uz Pircēja norādīto adresi - 4.50 EUR (ar PVN)*

5.6. Ja Pircējs izvēlas piegādi ar DPD kurjeru, Pircējam ir jāņem vērā, ka:

- piegādes ar kurjeru tiek veiktas tikai darba dienās, laikā no 9:00 līdz 18:00

- veicot pāsūtījumu, jānorāda saņemšanas adresi, kur Pircējs atradīsies tieši darba dienas laikā, lai sagaidīt pasūtījumu

- piegādes adresei jābūt pareizai un detalizētai

- ja adrese ir nepareiza vai neprecīza, piegādes laiks var tikt pagarināts un/vai var tikt piemērota papildus samaksa par atkārtotu piegādi

- obligāti jānorāda pareizs tālruņa numurs

5.6. HEMPIO darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 2-3 darba dienas pēc apmaksas saņemšanas.

5.7. Ja Pircēja norādītajā piegādes adresē Pircējs nav sastopams, HEMPIO ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt HEMPIO jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.8. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā HEMPIO atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.9. Pēc preču saņemšanas Pircējs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Pircējs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Pircējam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. HEMPIO neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu HEMPIO pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Pircēja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Pircējam.

6. Preču kvalitāte

6.1. Visu HEMPIO.EU pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. HEMPIO nodrošina HEMPIO.EU veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, nosaukums, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Prasības preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2. Vietnē HEMPIO.EU nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas Pircējs (kas ir uzskatāms par patērētāju - Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu HEMPIO par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai HEMPIO veic vienu no šādām darbībām:

- apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

- attiecīgi samazina preces cenu;

- atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.5. Vispirms Pircējs ir tiesīgs lūgt HEMPIO bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada HEMPIO izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.6. Ja nav iespējams bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai HEMPIO attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, HEMPIO var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.7. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai HEMPIO atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.8. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Pircējs var izteikt HEMPIO rakstveidā, nosūtot iesniegumu HEMPIO uz adresi Ogres nov., Ogre, Grivas prospekts 17 - 1, LV-5001, vai pa e-pastu ([email protected]). Pēc iebildumu izvērtēšanas HEMPIO sniedz Pircējam atbildi.

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības - 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot HEMPIO iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu (Atteikuma veidlapu).

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta paziņojumu uz e-pastu [email protected], norādot preces nosaukumu un pasūtījuma numuru. HEMPIO nosūta Pircējam Atteikuma veidlapu, kuru Pircējam būs jāaizpild un jānosuta HEMPIO uz iepriekšminēto e-pastu.

7.3. Preci ar aizpildītu Atteikuma veidlapu ir janosūta, izmantojot pasta vai DPD / Omniva pick up punkta pakalpojumus uz HEMPIO adresi: Grīvas prospekts 17-1, Ogre, Ogres nov., LV-5001

7.4. HEMPIO 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikumu saņemšanas dienas atmaksā Pircējam visus par preci veiktos maksājums (HEMPIO ir tiesīgs aizturēt atmaksu līdz preces saņemšanai).

7.5. Preču atgriešanas nosacījumi:

- atgriežamās preces iepākojums nedrīkst būt atvērts (MK Noteikumi Nr. 255 par Distances Līgumu, p. 22.5 nosāka, ka patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (https://likumi.lv/doc.php?id=266462#p22)

- atgrieztajai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija to saņemot - oriģinālā iepakojumā (nesabojātas un nenoplēstas etiķetes, drošības plēvītes, vāciņi u.c.)

- izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu sedz pircējs)

7.6. HEMPIO ir tiesības atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt par preci samaksāto naudu, gadījumos, ja precei ir konstatēti bojājumi, vai prece ir zaudējusi “preces izskatu” (atvērtas, noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves, atvērti vāciņi u. c.) vai ir konstatētas preces lietošanas pazīmes.

7.7. Ja Pircējs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav HEMPIO piedāvātais vislētākais (bezmaksas) standarta piegādes veids, HEMPIO nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

8. Informācijas apmaiņa

8.1. HEMPIO sazinās ar Pircēju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti HEMPIO.EU sadaļā - Kontakti.

9. Atbildība

9.1. HEMPIO ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai HEMPIO.EU lietošanas kārtībai.

9.2. Ja rodas zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. HEMPIO.EU nav atbildīgs par HEMPIO.EU veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Pircēja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. HEMPIO.EU nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus HEMPIO saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā HEMPIO centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10. Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Pircēju un HEMPIO regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar HEMPIO klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Pircējam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Pierakstīties jaunumiem

Ievadiet savu e-pasta adresi lai saņemtu informāciju par produktiem, atlaidem un citiem jaunumiem.

Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas Ceno.lv Salidzini.lv logotips HEMPIO.EU © 2022. Jebkuras informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz HEMPIO.EU ir obligāta.

Search